【Tập đoàn giao lưu nhân lực ATEC Asia】Gửi đến các bạn du học sinh Mẫu đăng ký phiếu tham gia

※ Khi đánh số, chữ tiếng anh hãy nhập ở dạng tiêu chuẩn, không sử dụng phím chữ dạng hán tự

Cần thiết Họ tên

※ Hãy nhập chữ hán hoặc tên tiếng anh

Cần thiết Cách đọc
Cần thiết Quốc tịch
Cần thiết Tuổi Tuổi
Cần thiết Giới tính
Tên trường
Thời gian đến lớp
Cần thiết Thời hạn cư trú NămTháng~
NămTháng
Cần thiết Tư cách visa cư trú
Cần thiết Trình độ tiếng nhật  Năng lực tiếng nhật(JLPT) Tiếng Nhật NAT-TEST Kiểm định tiếng nhật thực dụng (J.TEST) Khác Chưa từng dự thi

▼Năng lực tiếng nhật(JLPT)
▼Tiếng Nhật NAT-TEST
▼Kiểm định tiếng nhật thực dụng (J.TEST)
▼Khác
Cần thiết Số điện thoại
Cần thiết Nơi cư trú

Hãy viết nội dung mà bạn biết

Cần thiết Ga gần nhà nhất
Địa chỉ mail
SNS

※ Bao gồm cả SNS

Cần thiết Xe đạp   Không
[1]

Hiện nay bạn có đang làm thêm không

  Không

[2]

Bạn chọn "Có" tại mục 1 thì hãy trả lời

Nội dung việc làm thêm : Cột ghi) Dọn dẹp、Tiếp khách、Combini、Xưởng, công trường

Bạn đang làm thêm 1 tuần mấy ngày

ngày

Việc làm thêm hiện nay của bạn vào thứ mấy

 Thứ 2 Thư 3 Thư 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Bạn đang làm thêm từ mấy giờ đến mấy giờ

Từ thứ 2 đến thứ 6

Thứ 7, chủ nhật, ngày lễ(Vào thời gian không đến trường)

[3]

Loại hình công việc mong muốn Nội dung công việc là gì?

Hãy cho biết nội dung tuyển việc bạn đã nhìn thấy

Trong 1 tuần bạn muốn làm thêm mấy buổi

Ngày

Bạn muốn làm vào thứ mấy

 Thứ 2 Thư 3 Thư 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Bạn muốn làm từ mấy giờ đến mấy giờ

Từ thứ 2 đến thứ 6

Thứ 7, chủ nhật, ngày lễ(Vào thời gian không đến trường)

[4]

Khi nào bạn có thể bắt đầu đi làm

Cần thiết Gửi tin xác nhận
『Xác nhận thông tin cá nhân』
Công ty cổ phần giao lưu nguồn nhân lực asia ATEC trên cơ sở nhận thức trách nhiệm, vai trò xã hội trong việc bảo vệ, sử dụng hợp lý thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm ngặt việc bảo hộ thông tin cá nhân một cách hợp lý, cần thiết
1. Tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp
Công ty chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các quy phạm, pháp lệnh về bảo hộ thông tin cá nhân
2. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân
Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân vào đúng mục đích, ngoài ra sẽ không sử dụng với bất kỳ trường hợp nào
3. Quản lý chính xác thông tin cá nhân
Về việc bảo vệ thông tin cá nhân chúng tôi thực hiện quản lý thích hợp để không bị rò rỉ, mất mát thông tin, ngăn ngừa sử dụng thông tin cá nhân vào hành vi bất chính
4. Bảo hộ chính xác thông tin cá nhân
Chúng tôi quản lý chính xác thông tin cá nhân bằng việc cập nhật thông tin mới nhất và chính xác nhất
Ngoài ra khi có yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ thì sẽ cung cấp theo trình tự quy định, nếu thông tin nhầm lẫn thì chúng tôi nhanh chóng đính chính hoặc xóa bỏ
[Nơi tiếp nhận câu hỏi về thông tin cá nhân]
Asia Talented personnel Exchange Corporation TEL:06-6535-7123

Sau khi đồng ý với những nội dung trên bạn hãy check vào đây